Finanszírozás

Mielőtt belecsapunk az egyedi elképzelésekhez igazodó fizetési konstrukciók ismertetésébe, megnyugtató, ha tudod: a Bolero lakópark saját pénzügyi finanszírozásban épül, azaz a lakóházak építésének ütemét és a lakások átadását egyáltalán nem befolyásolja, hány otthont sikerül értékesítenünk x idő alatt. Ez a garancia arra, hogy mindig, minden a terv szerint halad.

Amikor már pontosan tudod, hol szeretnél lakni, csak a hogyan és miből a kérdéses, fordulj bizalommal az FHB Bank vagy az OTP Bank hitelügyintézőihez telefonon, e-mailben vagy személyesen:

Szobonya Csaba: +36 30 427 5766, SzobonyaCsa@otppp.hu

Dobainé Galambfalvi Tünde: +36 70 708 0948,dobai.tunde@otpbank.hu

OTP Partner Centrum 1138 Budapest, Váci út 135-139. D épület

Fizetési konstrukciók: Mondd, Te mit választanál?

Ütemezett fizetési konstrukció. Részletezzük?

Ez az elnevezés annyit tesz, egyforma időközönként, egyforma részleteket fizetve egyenlíted ki a lakás vételárát. A 10%-os foglaló kifizetése után (mely az előszerződés aláírásához kötött, lehet készpénzfizetés vagy átutalás) a vételár fennmaradó részét hatfelé osztjuk, így neked még további 6 alkalommal kell 15%-ot fizetned, nagyjából egyenletes időközönként a lakás átadásáig. A nyugalmad érdekében ezeket a dátumokat a műszaki készültség bizonyos szintjeihez is igazíthatjuk, természetesen változatlan konstrukció mellett.

20-80%-os fizetési konstrukció ‒ amikor a végére marad a nagyobb falat

Ebben az esetben 2x10%-ot fizetsz előre (10% a foglaló, ennek befizetése után 8 banki napon belül kerül sor a következő 10%-os vételárrész befizetésére), a fennmaradó 80%-ot pedig csak a lakás átadásakor kell kifizetned. Ez a konstrukció például abban az esetben lehet szerencsés választás, ha új otthonodat egy másik ingatlan értékesítéséből finanszírozod, és a lakás lekötésekor még bizonytalan az adásvétel dátuma. Ha ezt a konstrukciót választod, kalkulálj vele, hogy a lakás vételára 5%-kal magasabb.

Személyre szabott fizetési konstrukció ‒ mindent lehet, csak kérni kell!

Na jó, majdnem mindent. Mondd meg, milyen ütemezés és/vagy mekkora hitelösszeg lenne ideális a számodra, és mi segítünk megtalálni a legjobb megoldást.

Lakás-takarékpénztári megtakarítás. Neked van? Miért nem ezzel kezdted?

Természetesen ebből is fedezheted a  lakásvásárlást, csak azt kell megbeszélnünk, mekkora a Lakás-takarékpénztárból finanszírozandó összeg, és az mikor válik felhasználhatóvá.

Ezt is vedd számításba!

2016.09.16-i, valamint 2017. január 1-jei hatállyal módosultak a családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendeletek. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb jogszabályi változásokat:

A gyermek fogalma megváltozott: az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. A módosított rendeletek alkalmazásában a gyermek fogalma:

- a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél, a korábbi 24. hét helyett - az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és - a 25. életévét még nem töltötte be, vagy - a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Új könnyítésként bevezetésre került, hogy az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK (a gyermek szüleinek halála esetén). A gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával kell igazolni. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre abban az esetben a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan estén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezni. Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. A használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakások vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésérére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.

Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Fontos változás, hogy ezek a szabályok most már az adó-visszatérítés esetén is érvényesek!

Ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont a támogatás visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében- ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is- a foglalkozásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

A korábbi 30 nap helyett a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül köteles bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

2017. január 1. napjától a korábbi gyakorlatnak is megfelelően már csak a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető a családi otthonteremtési kedvezmény.